Som medlem har du tilgang til senteret 7 dager i uken 365 dager i året

Se oversikt over våre åpningstider under:

Alle dager inkludert helger og helligdager fra 05:00 – 23:00