Balanse og mobilitet / stryrke og mobilitet

 
DSC_7986.jpg
 
 
 

Det kan ofte virke som at noen er født med et talent, men det viser seg som regel at det er hardt og målrettet arbeid gjennom spesifikk trening som skal til. “Hard work beats talent”, med dette mener vi at alle er født med ulike evner, og at kroppen har et instinkt knyttet til bevegelser, akkurat som dyrene. Når du lærer å krabbe, reise deg, sette deg, gå og løpe, stammer dette fra bevegelser som allerede ligger i ditt DNA. Gjennom oppveksten blir disse bevegelsene manipulert med at vi går med sko og ikke barfot, på asfalt og ikke naturlig underlag, vi har sittestillende arbeid på kontor, og vi bruker PC og mobiltelefoner. Basert på dette viker bevegelsesmønsteret vårt bort fra det som en gang var utgangspunktet for perfekte bevegelser. Kroppen din ble skapt for bevegelse!

I timen er fokuset å bruke kroppen slik den var ment til. Alt henger sammen, både kropp og sinn, og du vil jobbe med å bruke dette sammen. Når kropp og sinn samhandler, vil du oppleve større forståelse av treningen, fordi hjernen kontrollerer kroppen – og kroppen kontrollerer hjernen. Det handler om å fokusere, være til stede, og å bevege seg i en naturlig flyt – både med og uten motstand.

Petr tar deg tilbake til kroppens utgangspunkt gjennom pusteteknikk, fokus på å være i nuet, samt kommunikasjon mellom kropp og sinn. I gruppetimen «trening med mening» jobber dere med å skape grunnmuren for et bedre liv gjennom optimale bevegelser, og optimal trening, ved bruk av bevegelser som ligger helt naturlig i dine gener.

Dette er en time som passer for alle, uansett alder, skader eller treningserfaring. Petr er opptatt av at kroppen din skal fungere optimalt, ut ifra ditt utgangspunkt. Petr har høy kompetanse og jobber med bevegelsesdynamikk. Han er grundig og brenner for å gi deg en funksjonell kropp - som fungerer i hverdagen.